Read our Reviews

Переліки Та Зразки Документів Північно-східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М Суми

Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку. Щодо юридичних осіб – повне найменування, код ЄДРПОУ, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадське об’єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції України. 4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи. Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. За державну реєстрацію внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою). Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об’єднанню копію рішення про залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. Висновок, який є невід’ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані підстави такого рішення.

заява громадське об'єднання зі статусом юридичної особи

Відповідно до статті 1 вказаного Закону, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Крім того, протягом 10 днів з дня державної реєстрації треба звернутися до податкової інспекції за адресою місцезнаходження організації та подати заяву за формою 1-РН з додатком 1. Якщо статут був відсканований та прикріплений до бази ЄДР, нічого більше додавати не потрібно. Якщо ні, то необхідно буде також разом із заявою подати копію статуту організації, завірену печаткою (за наявності). Відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, вашу заяву податкова має розглянути протягом three календарних днів та прийняти рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру. За умови подання такої заяви протягом 10 днів, ГО буде вважатися неприбутковою з дня її державної реєстрації.

Додаткове Меню В Футері

Тож у який спосіб держава має забезпечувати єдність судової практики, з належною повнотою не визначено чинним законодавством. Відповідно до Статуту формування метою діяльності громадського формування є сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, прикордонним військам та органам виконавчої влади захисту громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей та їх майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій. Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у порядку, встановленомуКодексом адміністративного судочинства України. Процедура півідомлення про утворення громадського об’єднання визначена статтею sixteen Закону України «Про громадські об’єднання» Повідомлення про утворення громадського об’єднання. Назву (назва громадського об’єднання викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини). Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Он-лайн Будинок Юстиції – Зручний Сервіс Для Громадян

Громадська спілка – засновниками є юридичні особи. Вебінар “Як зареєструвати громадську організацію?”. ruzhin.org.ua Під результатом надання адміністративних послуг розумієтьсявиписка та копія статуту.

Реєстрація Громадської Організації 2021

Документи подаються до органу юстиції особою, яка має повноваження подати Громадське об’єднання – в такому випадку пред’являється паспорт громадянина, у разі подання документів представником (якщо відомості про представника не містяться в ЄДР), представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Для реєстрації громадського об’єднанняпротягом 60 днів з дня його утворення необхідноподати(особисто або надіслати поштою)пакет документів, оформлених українською мовою,до Головного територіального управління юстиції. І все ж, громадська організація без статусу юридичної особи залишається ефективним інструментом для досягнення найрізноманітніших цілей – починаючи з реалізації творчих або екологічних проектів, закінчуючи реєстрацією організації у Києві для вивчення технології блокчейн та перспектив застосування криптовалют в Україні.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap